កម្រាលពូក

 • Jacquard Poly Cotton Dyed Fabric

  Jacquard Poly Cotton Dyed Fabric

  ទំហំ៖
  បាវគ្រែ៖ 150*200cm, 180*200cm, 200*230cm, 220*240cm។
  កម្រាលពូក;160*230cm, 200*230cm, 230*230cm, 230*250cm ។
  ខ្នើយ៖ ៤៨ * ៧៤ ស។
  ការរចនា: ពីទំនិញរួចរាល់ឬប្ដូរតាមបំណង

  MOQ: ទំនិញរួចរាល់ 200sets (ពី 10 ការរចនាផ្សេងៗគ្នា)
  ការរចនាតាមបំណង 1000sets ក្នុងមួយការរចនា។(ត្រូវការផលិតថ្មីៗ)
  មួយឈុតរួមមានៈ បាវគ្រែ 1 * កម្រាលពូក 1 * ខ្នើយកើយ 2 *